Τομείς Εξειδίκευσης

  • Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης
   Δικαστηριακή πρακτική και παροχή νομικών συμβουλών σε όλους τους Κλάδους της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
  • Μεταφορικό Δίκαιο
   Εξειδικευμένη γνώση όλων των συναφών θεωρητικών και νομολογιακών δεδομένων, σε συνδυασμό με μακρά δικαστηριακή εμπειρία και εξωδικαστικό χειρισμό υποθέσεων.
  • Αστική Ευθύνη
   Μακρά εμπειρία, σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο, σε όλο το φάσμα των συναφών υποθέσεων (από υποθέσεις Ιατρικής ευθύνης έως υποθέσεις ευθύνης Ξενοδόχων).
  • Κατασκευαστικό Δίκαιο/Δημόσια Έργα
   Εκπροσωπούμε, δικαστικώς και εξωδίκως, μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και κοινοπρακτικά σχήματα, για περισσότερες από δύο δεκαετίες.
 • Δίκαιο των Συμβάσεων
 • Δίκαιο Κτηματαγοράς
 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο
 • Προστασία Καταναλωτών
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού