Αστική Ευθύνη

Ο συγκεκριμένος τομέας δικαίου αναφέρεται σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους (εστίασης, παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών, ιατρικών υπηρεσιών, εργολάβους/κατασκευαστές, κ.ο.κ.). Τούτο διότι οι επαγγελματίες, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τους, ευρίσκονται πολλές φορές αντιμέτωποι με αξιώσεις τρίτων (λήπτες των υπηρεσιών τους ή μη). Στις περιπτώσεις αυτές, η Δικηγορική Εταιρεία μας εφαρμόζει ολιστική προσέγγιση, γνωρίζοντας, εκ προοιμίου, ότι οι σχετικές αξιώσεις, πέραν της αμιγώς νομικής τους διάστασης, εγείρουν περαιτέρω ζητήματα εργασιακής ηθικής και προσωπικής αξιοπρέπειας των εμπλεκομένων.

Συναφώς, η Δικηγορική Εταιρεία μας παρέχει κάθε αναγκαία νομική αρωγή, τόσο από την πλευρά του ενάγοντος όσο και του εναγομένου, κατά περίπτωση.