Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της Δικηγορικής Εταιρείας μας είναι η εμπειρία μας στον χειρισμό υποθέσεων, που άπτονται όλων των κλάδων της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Οι νομικές υπηρεσίες μας, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τόσο την εκπροσώπηση επί δικαστήριω, όσο και την παροχή νομικών συμβουλών, εστιάζουν σε όλους τους τομείς του δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των Κλάδων Πυρός, Μεταφορών, Αστικής Ευθύνης, Αυτοκινήτων κ.ο.κ.

Επιπροσθέτως, διαθέτουμε μακρά εμπειρία σε σύνθετα νομικά ζητήματα αναφορικά με το δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, όπως η Αντασφαλιστική Ευθύνη, η Προστασία των Καταναλωτών, η Ιατρική Ευθύνη κλπ.

Συναφώς, η Δικηγορική Εταιρεία μας παρέχει κάθε αναγκαία νομική αρωγή, τόσο από την πλευρά του ενάγοντος όσο και του εναγομένου, κατά περίπτωση, καθώς και σε επίπεδο συμβουλευτικής / γνωμοδοτικής δικηγορίας.