• Η Δικηγορική Εταιρεία

    Η Δικηγορική Εταιρεία Ζάννης, Τσιβόλας & Συνεργάτες, παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες στους τομείς του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

    Περισσότερα

Τομείς Εξειδίκευσης

Παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών

Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της Δικηγορικής Εταιρείας μας είναι η εμπειρία μας στον χειρισμό υποθέσεων, που άπτονται όλων των κλάδων της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Μεταφορικό Δίκαιο

Το Δίκαιο των Μεταφορών καταλαμβάνει όλα τα επί μέρους νομικά καθεστώτα που ισχύουν επί των διαφόρων ειδών και τρόπων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

Αστική Ευθύνη

Ο συγκεκριμένος τομέας δικαίου αναφέρεται σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους (εστίασης, παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών, ιατρικών υπηρεσιών, εργολάβους/κατασκευαστές, κ.ο.κ.).

Κατασκευαστικό Δίκαιο

Έχοντας παράσχει τις νομικές μας υπηρεσίες σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και κοινοπρακτικά σχήματα στον χώρο των κατασκευών, για πάνω από δύο δεκαετίες, διαθέτουμε πολύτιμη εμπειρία αναφορικά με όλους τους επί μέρους τομείς του Δικαίου των Κατασκευών

Η Δικηγορική Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία Ζάννης, Τσιβόλας & Συνεργάτες, παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες στους τομείς του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο (Κλάδοι Ζωής, Πυρός, Μεταφορών, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Αυτοκινήτων κ.λπ.), στο Δίκαιο των Μεταφορών (Εθνικές και Διεθνείς Οδικές Μεταφορές [CMR], Θαλάσσιες Μεταφορές [Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ]. Σιδηροδρομικές Μεταφορές [COTIF/CIM] και Αεροπορικές Μεταφορές [Συμβάσεις Βαρσοβίας/Μόντρεαλ], καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς του Ενοχικού Δικαίου (Συμβάσεις Κατασκευών, Ξενοδοχειακές Συμβάσεις, Συμβάσεις παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, Επαγγελματικές Μισθώσεις κ.λπ.).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τόσο την δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης δικαστικής αρχής, όσο και την παροχή νομικών συμβουλών σε επίπεδο γνωμοδοτικής δικηγορίας.

Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας είναι ο δικηγόρος Αθηνών Νικόλαος Ζάννης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (LL.M.) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London) και ο δικηγόρος Αθηνών Θεοδόσιος Τσιβόλας, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείτε τους Τομείς Εξειδίκευσής μας

Οι Δημοσιεύσεις μας

Νομικά Βιβλία και περιοδικά

Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019

Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019

Συμβολή στους Κλάδους του Ασφαλιστικού Δικαίου καθώς και του Δικαίου των Μεταφορών με υποδείγματα δικογράφων, καθώς και αναλυτικές πρακτικές παρατηρήσεις και νομολογία

Αγωγές Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017

Αγωγές Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017

Συμβολή στο δίκαιο των Συμβάσεων Έργου με υποδείγματα δικογράφων, καθώς και αναλυτικές πρακτικές παρατηρήσεις και νομολογία.

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, 2/2017

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, 2/2017

Παρατηρήσεις στην ΤρΕφΑθ 12/2016: Συμβολή στην ερμηνεία της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

Μας Εμπιστεύονται

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ & ΜΙΚΡΟΙ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
εμφάνιση χάρτη